วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554

BIFW 2011 Summer : SENADA

Models : PiM & PAiR @theMODELS65
BIFW11 : Summer Holiday with Senada
Brand : Senada
Venue : Tent @ Parc Paragon
Date/Time : 26 March 2011, 21.00


SENADA
ห้องเสื้อวัยรุ่นชื่อดังประจำชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์
ครั้งนี้ได้ไว้วางใจให้น้องพิม และ น้องแพร Thai Supermodel 2009
เดินแบบให้ Senada ในงาน BIFW 2011
ซึ่ง season นี้ Designer : Kun Lee & Stylist : P'Kontee
ได้เลือกสาวๆ น่ารักทั้งหมด 15 สาว
และ 2 สาว ใน 15 สาวนั้น มี น้องพิม และ แพร รวมอยู่ด้วย

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554

BIFW 2011 Summer : THEATRE

Model : PiM@theMODELS65
BIFW11 : Jardin de Tivoli
Brand : Theatre
Venue : Tent @ Parc Paragon
Date/Time : 25 March 2011, 21.00


THEATRE
ห้องเสื้อชื่อดังประจำชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์ ได้ไว้วางใจให้น้องพิม
เดินแบบให้อีกครั้งในงาน BIFW 2011
หลังจากที่ season ที่แล้ว Designer : P'Jom & Stylist : P'Art Araya
ได้เลือกให้น้องพิมเดินทั้งเปิดและปิดให้กับแบรนด์ THEATRE